Höstmötet 2018 hölls den 13 november på Sjömansskolan på Långholmen med ett 40-tal intresserade medlemmar närvarande.

Mötet beslutade om medlemsavgifter för 2019 enligt styrelsens förslag. Varvsavgiften kommer att bli 136 kr/kvm, vilket är samma avgift som styrelsen på delegation från årsmötet just beslutat ska gälla för innevarande säsong. 136 kr är en fördubbling i jämfört med tidigare år och täcker ungefär 75 % av den arrendekostnad för varvet som klubben i värsta fall kommer att drabbas av. Exakt vad arrendet kommer att bli är fortfarande okänt. Det fullständiga underlaget för avgiftsbeslutet finns bland höstmöteshandlingarna, efter medlemsinloggning.

Styrelsen presenterade några genomförda projekt, några framtidsprojekt sam tankar om hur arbetslagen skulle kunna fås att fungera bättre med ekonomska styrmedel. En PowerPoint-presentation med innehållet finns nu bland höstmöteshandlingarna, efter medlemsinloggning.

Aktuellt

Höstmötet 2018 hölls den 13 november på Sjömansskolan på Långholmen med ett 40-tal intresserade...
Läs mer...
Klubbens jubileumsbok presenterades vid 100-årsfesten i maj. Alla som var med på festen kunde ta...
Läs mer...
Båtbottnar ska vara giftsanerade Stockholms stad ställer krav på att alla båtklubbar i staden...
Läs mer...