Styrelsen

Peo Persson
Peo Persson
Ordförande
Peter Lindholm
Peter Lindholm
Sekreterare
Joachim Erman
Joachim Erman
Kassör
Harry Heilä
Harry Heilä
Klubbmästare
Dan DuRietz
Dan DuRietz
Hamnansvarig
Lasse Grundbäck
Lasse Grundbäck
Klubbholmsansvarig
Magnus Bjellqvist
Magnus Bjellqvist
Varvsansvarig
Nettan Lasseby
Nettan Lasseby
Suppleant
Tony Hietapakka
Tony Hietapakka
Suppleant

Övriga funktionärer

Carl-Erik Helén
Carl-Erik Helén
Hamnkapten
Kita Söderblom
Kita Söderblom
Klubbholmsvärd
Lars Malmsten
Lars Malmsten
Hamntillsynsman
Mattias Allberg
Mattias Allberg
Klubbholmsvärd
Tomas Mattsson
Tomas Mattsson
Varvsförman
Serhat Özdemir
Serhat Özdemir
Varvsförman
Mats Juhlin
Mats Juhlin
Varvsförman
Mika Kosonen
Mika Kosonen
Varvsförman
Kjell Thörnblom
Kjell Thörnblom
Varvstillsynsman
Janne Lindholm
Janne Lindholm
Varvstillsynsman
Per-Einar Strömme
Per-Einar Strömme
Varvstillsynsman

Revisorer och valberedning

Valberedning, sammankallande
Valberedning
Valberedning