Hamnen 59.339057,18.027682

Adress:
Klarastrandsleden 101

Karta finns här

Vår sommarbrygga ligger i Karlbergssjön på dess norra sida och är granne (nästan) med Karlbergs slott. RBK är den enda båtklubben på denna - den norra - sidan av Karlbergssjön. Du finner infarten till området ca 100 meter från Klarastrandsledens tunnels södra mynning. På vänster sida om du kommer från stan och på höger sida om du kommer från Norra länken.

Hamnkontoret

Hamnkontoret har telefonnummer 08-30 27 66, men nås bäst via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Hamnansvarig Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och hamnkapten  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. svarar för hamnanläggningen och dess inventarier. De leder också arbetet och svarar för ordningen i hamnen samt fördelningen av båtplats. 
 
Båtarna skall vara ordentligt förtöjda och försedda med tillräckligt antal fendrar, minst två på var sida. Anordning för förtöjningsavlastning (fjädrar el dyl.) skall ingå i förtöjningen.
Platser är tilldelad med hänsyn till båtens dimensioner. Båtägare skall i god tid meddela klubben vid byte av båt.
Platser får inte lånas eller hyras ut till utomstående personer och övergår inte automatiskt till ny ägare utan denne måste på vanlig sätt ansöka om och beviljas medlemskap. 
 
Båt skall föra klubbens vimpel (gös) eller klubbmärke såväl i hamn som till sjöss.
 
Eluttagen på bryggan är avsedda för tillfälliga reparationsarbeten och behövlig batteriladdning men får inte användas för drift av kyl- och värmeapparater. Endast gummikabel för utomhusbruk (RDOE, IP44) försedd med CEE-don får användas. Adapter för vanlig stickpropp (schuko)  får inte användas i uttagen.
 
Avfall och skräp
För allas trevnad hjälps vi åt att hålla rent och snyggt i hamnområdet. Lägg avfall och skräp i sopkärl. Dock ska oljespill och annat miljöfarligt avfall lämnas på klubbens miljöstation på varvsområdet.
 
Aktsamhet
Båtägare ska visa upp giltig båtförsäkring och är skyldig att ersätta alla skador som åsamkas genom bristfällig förtöjning eller oförsiktig manövrering i hamnen.
 
Observera att fartbegränsning (5 knop) gäller i Karlbergssjön.
Det finns inga nyheter idag.