Arbetslag

Syfte

Klubbens medlemmar är indelade i fasta arbetslag inom olika områden. Lagen får olika arbetsuppgifter av ansvariga funktionärer. De planerar och utför arbetet självständigt under ledning av en eller flera arbetslagsledare. Syftet är att flytta en stor del av ansvaret för att klubbens verksamhet fungerar rent praktiskt från funktionärerna till medlemmarna i arbetslagen.

På medlemssidorna finns information om vilka arbetslag som medlemmarna tillhör. (Kräver inloggning.)

Mål

Målet med arbetslagen är att medlemmarna ska
• lära känna varandra genom arbetslaget och därigenom skapa större klubbgemenskap
• få rutiner och kunskaper om klubbens verksamheter och utrustningar och därigenom skapa större ansvarstagande
• känna sig mera välkomna att delta i klubbens arbete

 

Arbetsområden

Hamnen
Arbetar med nykonstruktioner och reparationer. Regelbunden städning av klubbhus, skötsel av markytor och tillsyn över bryggor. Iordningställning på våren och vid stängning på hösten.

Varvet
Förvaltning och underhåll av utrustning sker regelbundet efter säsong, såsom att serva vagnarna, röja snö och städa i byggnaderna. Nykonstruktioner, svetsa om vagnar, förbättar staket och liknande. Det mesta jobbet görs under vår och höst.  

Holmen
Regelbunden städning av klubbhus, skötsel av markytor och tillsyn över bryggor och andra anläggningar under sommarsäsongen. Lite större insatser av detta slag på våren och hösten. Delta i aktuella bygg- och markprojekt, som ibland påbörjas redan vintertid.

Aktiviteter
Ordnar utbildningar och temakvällar för klubbens medlemmar. Arrangerar klubbens fester. Sköter tillsammans med Damsektionen (som är en egen ideell förening) serveringen vid sjösättningar, upptagningar och rustningshelger. För att delta krävs engagemang för uppgifterna - behovet av rena hantlangare är litet. :-)