Regler för bottenfärger

Båtbottnar ska vara giftsanerade

Stockholms stad ställer krav på att alla båtklubbar i staden ska sluta använda biocidbottenfärger (giftfärger) och att alla båtar som har sådana färger ska vara sanerade senast 2020. Skälet är att giftfärger varit förbjudna att använda under lång tid i Mälaren. En del båtar är redan sanerade men många återstår.

Enligt reglerna får du bara måla med färger som är godkända för din hemmahamn. Det innebär följande hos oss:

  •  Om båten ligger i Karlbergssjön får du bara använda biocidfria bottenfärger (utan koppar).
  •  Har du bara din båt förvarad på varvet och hemmahamn i Östersjön får du måla med biocidfärger med koppar i.
  •  Har du hamnplats i Karlbergssjön och i Östersjön är det mälarplatsens regler som styr och du får då bara använda biocidfria färger - alltså utan koppar!

När du är ute i Östersjön på semester så rör sig båten så mycket att det inte växer något på den. Och har du eventuellt fått någon enstaka havstulpan om du legat still länge så dör de när de kommer in i Mälaren.

Projekt för gemensam blästring av bottnar

För att det ska bli så enkelt och miljövänligt som möjligt att sanera återstående båtbottnar tittar vi under sommaren och hösten 2017 på möjligheten att gemensamt genomföra blästring på varvet av så många plastbåtar som möjligt.

Arbetsinsatsen för dig som båtägare blir troligen följande.

  •  Separat torrsättning samt täckning av marken och din båt så att blästingsfirman bara behöver blästra.
  •  När blästringen sedan är genomförd behandlar du själv din båt med epoxi (och laga eventuella skador som du tidigare inte har sett då det dolts av färg). Beroende på vilken färgtillverkare man köper epoxi av så är det 3 till 6 lager färg som ska påföras botten

Vi tittar på om vi kan söka så kallat LOVA-bidrag för detta. Det skulle ge dig som medlem en delfinansiering av kostnaden.

Är du intresserad av att medlemmarna går ihop och gör en central upphandling av blästring? Följ nedan länk och fyll i nödvändig information

https://simplesignup.se/private_event/98965/b049826e0b

Andra alternativ

Det finns naturligtvis andra sätt att få bort sin gamla bottenfärg på än blästring. Man kan slipa och det finns även kemiska färgbortagningsprodukter. Du måste dock alltid skydda marken  och samla upp miljögifterna. Du måste också informera varvsförmännen om hur du gör. Klubben behöver veta vilka båtar som är sanerade.