Hantering av miljöfarligt spill på land och vatten på Rörstrands Båtklubb

Detta dokument och respektive anvisningsblad riktar sig till Rörstrands Båtklubbs medlemmar och personer som vistas inom och på föreningens anläggningar. Anvisningarna anslås på respektive anläggning och informationen delges samtliga medlemmar genom klubbens ordinarie informationsmaterial samt anslås på klubbens websida.
 
Anvisningarna är utarbetade i samråd med producenter av saneringsutrustning och Miljöförvaltningen.
 

Oljespill i vatten

  1. Börja med att begränsa spridningen av oljan med att lägga ut de absorberande länsar som finns på området.
  2. Sök källan till utsläppet, vanligen då båt, och försök att hindra vidare läckage.
  3. Om all olja inte redan absorberats i länsarna så hämta absorberande granulat ur tunna märkt ”OLJA/DIESEL/BENSIN/HYDRAUL” och sprid tillräckligt av detta innanför länsen för att binda den olja som finns, granulatet kommer inte att ta åt sig vatten utan enbart oljan.
  4. Kontakta ansvarig för den anläggning där spillet skett (Varvet/Hamnen)
Varvet: Ove G Jonsson 0708-644 728
Hamnen: Tomas Dillén 070-830 17 24
 
När så oljespillet är absorberat tas alla absorbenter upp och läggs i de säckar som finns i anslutning till där absorbenterna finns.
Säckarna märks med de etiketter som finns (OLJA/GLYKOL) och ställs in i miljöstationen för vidare transport till återvinningsanläggning.
Om oljespillet inte kan begränsas och kontrolleras larmar du räddningstjänsten på 112. 
 

Oljespill på mark

  1. Sök källan till utsläppet, vanligen då båt, bil eller annat fordon och försök att hindra vidare läckage.
  2. Hämta absorberande granulat ur tunna märkt ”OLJA/DIESEL/BENSIN/HYDRAUL” och sprid tillräckligt av detta innanför länsen för att binda den olja som finns, granulatet kommer inte att ta åt sig ev vatten som finns på marken utan enbart oljan.
  3. Kontakta ansvarig för den anläggning där spillet skett (Varvet/Hamnen)
Varvet: Ove G Jonsson 0708-644 728
Hamnen: Tomas Dillén 070-830 17 24
 
När så oljespillet är absorberat tas alla absorbenter upp och läggs i de säckar som finns i anslutning till där absorbenterna finns.
Säckarna märks med de etiketter som finns (OLJA/GLYKOL) och ställs in i miljöstationen för vidare transport till återvinningsanläggning.
Om oljespillet inte kan begränsas och kontrolleras larmar du räddningstjänsten på 112.
 

Spill av glykol på mark

  1. Sök källan till utsläppet, vanligen då båt, bil eller annat fordon och försök att hindra vidare läckage.
  2. Hämta absorberande granulat ur tunna märkt ”GLYKOL” och sprid tillräckligt av detta innanför länsen för att binda den glykol som finns, granulatet kommer också att ta åt sig ev vatten som finns på marken så tänk på att använda tillräckligt med absorbent.
  3. Kontakta ansvarig för den anläggning där spillet skett (Varvet/Hamnen)
Varvet: Ove G Jonsson 0708-644 728
Hamnen: Tomas Dillén 070-830 17 24
 
När så glykolspillet är absorberat tas alla absorbenter upp och läggs i de säckar som finns i anslutning till där absorbenterna finns.
Säckarna märks med de etiketter som finns (OLJA/GLYKOL) och ställs in i miljöstationen för vidare transport till återvinningsanläggning.